Dried anchovy

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 1618 | Cật nhập lần cuối: 6/6/2014 2:11:12 PM | RSS

- Specifications:

  • Head on/Headless
  • Size: 2-3cm, 4-6cm, 5-7cm
  • Moisture: 20-25%
  • Packing: 15kgs/PE bag/carton

Giá bán: USD

Giá trên web chỉ mang tính chất tham khảo.

Number:
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
Loading...