Fresh garlic

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 2696 | Cật nhập lần cuối: 6/2/2014 4:22:47 PM | RSS

- Specification:

+ Grade: A

+ Size: 5,6,7 cm

+ Color: white

- Packing: 10-20kgs/mesh bag or carton

Giá bán: USD

Giá trên web chỉ mang tính chất tham khảo.

Number:
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
Loading...