Fresh lemongrass

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 2339 | Cật nhập lần cuối: 6/2/2014 4:16:45 PM | RSS

Specification:

- Length: 5-25cm

- Fresh smell, fresh colour, fresh taste

Packing: 10-20kgs/PE bag or carton

Giá bán: USD

Giá trên web chỉ mang tính chất tham khảo.

Number:
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
Loading...