Turmeric powder

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 2545 | Cật nhập lần cuối: 6/2/2014 4:09:44 PM | RSS

- Specification:

  • Color: red, yellow
  • Moisture: max 10%
  • Ash: max 6.5%
  • Impurity: max 0.5%
  • Curcumin: 2-5.5%

- Packing: 25kgs/PE/PP bag

Giá bán: USD

Giá trên web chỉ mang tính chất tham khảo.

Number:
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
Loading...